HD Resultat C-kull

11 valper er nå rønket med flotte Hd resultater🙂

A-A-A-C-A-B-A-A-A-B-A 

Helt Fantastisk Takk til alle våre valpekjøpere for at dere har fulgt opp helsesjekk🙂