HD Resultat B-Kull

Alle 8 Har tatt Hd rønken med flotte resultater🙂

A-A-B.C-A-A-B-B-B

Takk til Dere flotte valpekjøpere som har fulgt opp helsesjekk på Vakkerskattene.

Wenche og Bjørn